Kwalifikacje

Wyceny sporządzane są przez rzeczoznawcę majątkowego Katarzynę Andrys, biegłą sądową z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Elblągu.

 

Wykształcenie:

- Studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
kierunek zarządzanie, specjalność Inwestycje i Nieruchomości (zobacz dyplom).
- Studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
kierunek Zarządzanie Rozwojem Przestrzennym Miast (zobacz świadectwo).

Uprawnienia zawodowe:

- Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5893 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (zobacz świadectwo).

Szkolenia:

- Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo – podatkowych (zobacz zaświadczenie).

- Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych (zobacz zaświadczenie, świadectwo).

- Współpraca biegłego z sądem: przesłanki wyłączenia biegłego, zakres i niezbędne elementy opinii, zasady przyznawania wynagrodzeń biegłym. Problemy dotyczące opinii biegłych z zakresu nieruchomości (zobacz zaświadczenie).

Przynależność do stowarzyszeń:

- Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku zrzeszone w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (przejdź do strony).